Z historii Towarzystwa

Organizacja została założona 14 marca 1999 roku jako Towarzystwo Opieki nad Grobami Żołnierzy Ukraińskich w Lublinie. Jej założycielami stali się lubelscy Ukraińcy, którym nie był obojętny los grobów żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, spoczywających na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie. Właśnie opieka i restauracja lubelskich grobów żołnierzy armii URL oraz potrzeba należytego uczczenia pamięci tych bohaterów walk o wolność Ukrainy stały się głównym celem powołania Towarzystwa.

Wkrótce po założeniu zaczęły poszerzać się sfery działalności Towarzystwa. Z jednej strony Towarzystwo wspierało lub inicjowało działania na rzecz uczczenia miejsc ukraińskiej pamięci narodowej poza Lublinem, na przykład w Chełmie. Z drugiej strony, środowisko skupione wokół Towarzystwa organizowało przedsięwzięcia, które sprzyjały zachowaniu ukraińskiej tradycji narodowej.

W latach 2003-2005 Towarzystwo zaczęło pełnić rolę organizacji społeczno-kulturalnej części społeczności ukraińskiej Lublina. Stało się organizatorem licznych wydarzeń. Właśnie z tym związana była formalna zmiana charakteru organizacji oraz jej nazwy na „Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie”, co nastąpiło w maju 2006 roku. Pierwszym dużym wydarzeniem kulturalnym, organizowanym pod nową nazwą był Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Mozaika” w czerwcu 2006 roku.

W latach 2006-2009 organizacja dalej rozwijała swą działalność. W tym czasie ukształtował się system wydarzeń kulturalnych i życia narodowego ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina, w bliskiej współpracy z Parafią Prawosławną pw. św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie. Jednocześnie Towarzystwo w naturalny sposób poszerzało swą działalność na Chełm i inne miejscowości Chełmszczyzny. Zwieńczeniem tego procesu stała się kolejna zmiana nazwy organizacji na „Towarzystwo Ukraińskie” latem 2009 roku, a także jej charakteru z lokalnego (lubelskiego) na regionalny. Wprowadzono też odpowiednie zmiany w Statucie, dające możliwość powoływania oddziałów. Pierwsze oddziały Towarzystwa – w Chełmie i Lublinie – powstały w październiku 2009 roku.

Możliwość komentowania jest wyłączona.