2015

W ramach zadania „Działalność kulturalno-edukacyjna TU”, realizowanego dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, w 2015 r. Towarzystwo Ukraińskie zorganizowało następujące wydarzenia kulturalne, składające się na życie kulturalne społeczności ukraińskiej regionu lubelskiego.

1. Przygotowanie i wystawienie programow artystycznych w języku ukraińskim.

- Program artystyczny w wykonaniu uczniow Ukraińskiej Szkoły Niedzielnej w Lublinie z międzyprzedszkolnego zespołu nauczania języka ukraińskiego podczas święta ku czci Tarasa Szewczenki, Lublin, 10 marca 2015 r.

- Program artystyczny „Hamalija” (inscenizacja na motywach poematu T. Szewczenki) w wykonaniu grupy teatralnej młodzieży ukraińskiej Lublina podczas święta ku czci Tarasa Szewczenki, Lublin, 10 marca 2015 r.

- Program artystyczny „Chełmskie bieżeństwo” w wykonaniu grupy teatralnej młodzieży ukraińskiej Lublina „Dywosłowo”, Brzeźno, 30 maja 2015 r.

- Program artystyczny „O Mamie”, przygotowany przez wychowankow grupy przedszkolnej Ukraińskiej Szkoły Niedzielnej w Lublinie z międzyprzedszkolnego zespołu nauczania języka ukraińskiego podczas festynu „Ukraińska Biesiada”, Lublin, 31 maja 2015 r.

- Program artystyczny „Chełmskie bieżeństwo” w wykonaniu grupy teatralnej młodzieży ukraińskiej Lublina „Dywosłowo” podczas festynu „Ukraińska Biesiada”, Lublin, 31 maja 2015 r.

- Program artystyczny w wykonaniu wychowankow Ukraińskiej Szkoły Niedzielnej w Lublinie z międzyprzedszkolnego zespołu nauczania języka ukraińskiego, Lublin, 19 grudnia 2015 r.

- Program artystyczny „Oj, chto, chto Mykołaja lubyt’” w wykonaniu grupy teatralnej młodzieży ukraińskiej Lublina „Dywosłowo” – uczniow międzyszkolnych zespołow nauczania języka ukraińskiego w Lublinie, Lublin, 19 grudnia 2015 r.

2. Wykłady i spotkania dotyczące historii i kultury ukraińskiej, w tym prezentacje książek dotyczących historii i kultury ukraińskiej.

- Wykład Marianny Kijanowskiej o Tarasie Szewczence podczas święta ku czci Tarasa Szewczenki, Lublin, 10 marca 2015 r.

- Wykład dra Mariusza Sawy pt. „Ks. Jan Kotorowicz i jego wspomnienia z bieżeństwa”, Lublin, 30 maja 2015 r.

- Prezentacja tomiku wierszy poety ukraińskiego Ołeksandra Irwancia „Sanitaroczka Raja” podczas 1. wieczoru z literaturą ukraińską, Lublin, 5 października 2015 r.

- Wykład Ołeksandra Irwancia pt. „Wspołczesna literatura ukraińska po Rewolucji Godności (2013-2014). Zmiana samoświadomości pisarza” podczas 1. wieczoru z literaturą ukraińską, Lublin, 5 października 2015 r.

- Wykład Iryny Hryń pt. „Ukraińska spuścizna kulturowa Chełmszczyzny w działalności Lwowskiego Towarzystwa „Cholmszczyna””, Lublin, 27 listopada 2015 r.

- Wykład dra Grzegorza Kuprianowicza pt. „Działalność Towarzystwa Ukraińskiego na rzecz zachowania ukraińskiej spuścizny kulturowej Chełmszczyzny”, Lublin, 27 listopada 2015 r.

- Prezentacja książki J. Makara, M. Hornego, W. Makara, A. Saluka pt. „Od deportacji do deportacji. Ukraińskie życie społecznopolityczne na Chełmszczyźnie i Podlasiu (1915-1947). Badania. Wspomnienia. Dokumenty”, Lublin, 27 listopada 2015 r.

3. Święta ku czci Tarasa Szewczenki.

- Święto ku czci Tarasa Szewczenki, Lublin, 9 marca 2015 r.

4. Koncerty muzyki ukraińskiej w rożnych miejscowościach (w wykonaniu zespołow ukraińskich z Polski oraz zespołow z Ukrainy).

- Koncert kolęd ukraińskich w wykonaniu choru cerkwi prawosławnej pw. Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej „Wołynśki Dzwony” (Łuck, Ukraina) pod kierunkiem Mariji Fedosiuk-Wysłockiej, Lublin, 22 stycznia 2015 r.

- Koncert kolęd ukraińskich w wykonaniu zespołu pieśni karpackiej „Widymo” (Sanok), Chełm, 1 lutego 2015 r.

- Koncert muzyki ukraińskiej w wykonaniu grupy artystycznej studentow ukraińskich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu podczas festynu „Ukraińska Biesiada”, Lublin, 31 maja 2015 r.

- Koncert muzyki ukraińskiej „Smakowanie dziedzictwa” w wykonaniu zespołu ludowego „Śpiwanka” z Mokrego koło Sanoka oraz zespołu ludowego „Ale Babki” z Dorohuska, Brzeźno, 25 lipca 2015 r.

5. Wyjazdy kulturologiczne na Chełmszczyznę, Podlasie lub Łemkowszczyznę.

- Wyjazd kulturologiczny na Chełmszczyznę szlakiem bieżeństwa 1915-2015 odbył się 30 maja 2015 r., jego trasa prowadziła po miejscach ważnych dla kultury ukraińskiej regionu: Hostynne, Teratyn, Chełm, Uhrusk, Brzeźno.

- Wyjazd kulturologiczny na Chełmszczyznę odbył się 14 października 2015 r., jego trasa prowadziła po miejscach ważnych dla kultury ukraińskiej regionu: Chełm, Тurkowice, Sahryń, Terebiń, Bogucice, Mołodiatycze, Trzeszczany, Nieledew, Łuszczow, Teratyn, Chełm.

- Wyjazd kulturologiczny na Podlasie odbył się 16-18 października 2015 r., jego trasa prowadziła po miejscach ważnych dla kultury ukraińskiej regionu: Czeremcha, Bielsk Podlaski, św. Gora Grabarka, Hajnowka.

Możliwość komentowania jest wyłączona.