Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego

Chełm, 21-23 września 2016 r.

21 września 2016 r. godz. 10.00 Prawosławna cerkiew katedralna pw. św. Jana Teologa, ul. Sienkiewicza 2

- Boska Liturgia z okazji święta Chełmskiej ikony Matki Bożej
- Uroczyste nabożeństwo żałobne (panachyda) za duszę Mychajła Hruszewskiego
- Poświęcenie krzyża pamięci Mychajła Hruszewskiego
- Złożenie wieńców przy tablicy ku czci Mychajła Hruszewskiego (ul. Sienkiewicza 8)

21 września 2016 r. godz. 16.00 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40

Uroczysty koncert z okazji 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego

Wystąpią: chór Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej „Irmos” pod dyrekcją Marianny Jarej; skrzypaczka Myrosława Kotorowycz (Kijów); solista Mykoła Sikora, akompaniament Ołena Ślusarenko (fortepian), Wasyl Panczenko (akordeon); duet bandurzystów „Ełehija duszi” w składzie Roman Hryńkiw i Łarysa Dediuc; chór Lwowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego „Chołmszczyna”, kierownik: Lubomyr Korineć.

Wykład pt. Hruszewski jako koryfeusz nauki historycznej wygłosi prof. Frank Sysyn (University of Alberta, Edmonton, Kanada).

22-23 września 2016 r. godz. 9.30 Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mychajło Hruszewski i jego Mała Ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX i XX wieku”

W konferencji wezmą udział badacze z Ukrainy, Polski, Rosji, Japonii i Kanady.

PROGRAM KONFERENCJI

Wydarzenia towarzyszące:

Wernisaż wystawy o Mychajłe Hruszewskim „Gdzie pierwszy raz słońce dotknęło swym promieniem” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 21 września 2016 r., godz. 15.45.

Wernisaż wystawy książek „Mychajło Hruszewski w jego dziełach” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 22 września 2016 r., godz. 9.00.

Wernisaż wystawy „Mychajło Hruszewski 1866-1934. Życie i twórczość” (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40) – 22 września 2016 r., godz. 9.15.

Premiera nowego filmu dokumentalnego „Mychajło Hruszewski” z udziałem twórców (reżyseria: Wasyl Witer, producent: Hałyna Kryworczuk) – 22 września 2016 r., godz. 18.00 (Chełmska Biblioteka Publiczna im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, ul. Partyzantów 40).

Wernisaż wystawy „Chełm w drugiej połowie XIX wieku w fotografii i dokumentach ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej” (Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, ul. Lubelska 56A) – 23 września 2016 r., godz. 9.

Organizator: Towarzystwo Ukraińskie,

współorganizatorzy: Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Konsul Honorowy Ukrainy w Chełmie, Urząd Miasta Chełm.

Chełmskie obchody 150-lecia urodzin Mychajła Hruszewskiego są organizowane przez Towarzystwo Ukraińskie we współpracy z: Katedralną Parafią Prawosławną pw. św Jana Teologa w Chełmie, Lwowskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym „Chołmszczyna”, Kijowskim Weterańskim Towarzystwem Deportowanych Ukraińców „Chołmszczyna” im. Mychajła Hruszewskiego, Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Historyczno-Memorialnym Muzeum Mychajła Hruszewskiego w Kijowie, Państwowym Memorialnym Muzeum Mychajła Hruszewskiego we Lwowie, Instytutem Ukraińskiej Archeografii i Źródłoznawstwa im. M. Hruszewskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Biblioteką Uniwersytecką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Centrum Europy Wschodniej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Patronat medialny: Polskie Radio Lublin, Ukraińskie pismo Podlasia „Nad Buhom i Narwoju”, Tygodnik ukraiński „Nasze Słowo”, Ukraiński Multimedialny Portal „PROstir”, Telewizja Polska Lublin.

Zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Konsula Honorowego Ukrainy w Chełmie Stanisława Adamiaka, Konsula Honorowego Ukrainy w Przemyślu Aleksandra Baczyka, a także firm: „Midex” (Brzeźno), „Agram”, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.

Możliwość komentowania jest wyłączona.