Dotacje

2023 r.:

W roku 2023 Towarzystwo Ukraińskie dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadanie publiczne „Działalność bieżąca TU” (umowa nr 1-3/WMNiE/2023).

2022 r.:

W roku 2022 Towarzystwo Ukraińskie dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:
- „Działalność bieżąca TU”,
- „Działalność kulturalno-edukacyjna TU”.

2021 r.:

W roku 2021 Towarzystwo Ukraińskie dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:
- „Działalność bieżąca TU”,
- „Działalność kulturalno-edukacyjna TU”,
- „Wydawnictwa TU”.

2020 r.:

W roku 2020 Towarzystwo Ukraińskie dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadanie „Działalność bieżąca TU” (umowa nr 13-22/WMNiE/2020).

2019 r.:

W roku 2019 Towarzystwo Ukraińskie dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

- „Działalność bieżąca TU” (umowa nr 61/WMNiE/2019),

- „Działalność kulturalno-edukacyjna TU w roku jubileuszy” (umowa nr 266/WMNiE/2019)

- „Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne” (umowa nr 478/WMNiE/2019).

2018 r.:

W roku 2018 Towarzystwo Ukraińskie dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

Działalność bieżąca TU (umowa nr 231/WMNiE/2018),

Działalność kulturalno-edukacyjna TU (umowa nr 232/WMNiE/2018),

Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne (umowa nr 233/WMNiE/2018).

2017 r.:

W roku 2017 Towarzystwo Ukraińskie dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP realizuje zadania:

Działalność bieżąca TU (umowa nr 201/ESOM/2017),

Działalność kulturalno-edukacyjna TU (umowa nr 645/ESOM/2017),

Zespoły TU w Lublinie (umowa nr 692/ESOM/2017)

Chełmsko-Podlaskie Studia Historyczne (umowa nr 745/ESOM/2017)

Możliwość komentowania jest wyłączona.