Dokumenty

  • Statut Towarzystwa Ukraińskiego ( otwórz)
  • Alternatywny Raport z realizacji przez Polskę Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych – przygotowany przez ukraińskie organizacje w Polsce ( Polska wersja| English version)
  • Aneks do Alterenatywnego Raportu z realizacji przez Polskę Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych – stan na grudzień 2008 ( Polska wersja | English version)
  • Uchwała Zarządu Głównego Towarzystwa Ukraińskiego z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie akcji „Wisła” ( otwórz)

Możliwość komentowania jest wyłączona.