O Oddziale

Struktury | Oddział w Lublinie | O Oddziale

Oddział Lubelski Towarzystwa Ukraińskiego powstał w październiku 2009 r. Pierwsze walne zebranie oddziału odbyło się 18 października 2009 r. Jednak już wcześniej, od początku swego istnienia, Towarzystwa prowadziło w Lublinie aktywną działalność. Właśnie w Lublinie znajduje się również siedziba Zarządu Głównego organizacji.

Towarzystwo organizuje w Lublinie życie narodowe i społeczne części społeczności ukraińskiej miasta i okolic. Blisko i systematycznie współpracuje z Parafią Prawosławną św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie, wspólnie z którą organizuje liczne przedsięwzięcia. Towarzystwo prowadzi różnorodną działalność: organizuje wydarzenia kulturalne, obchody świąt narodowych, wykłady dotyczące ukraińskiej kultury i historii, opiekuje się grobami żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej, organizuje nauczanie języka ojczystego dla dzieci i młodzieży.

Biuro:
Al. Spółdzielczości Pracy 3
20-147 Lublin

Możliwość komentowania jest wyłączona.