Działalność kulturalno-edukacyjna

Jedną z najważniejszych sfer aktywności Towarzystwa Ukraińskiego jest działalność kulturalna i edukacyjna. Towarzystwo organizuje szereg wydarzeń kulturalnych, celem których jest zachowanie ukraińskiej narodowej tradycji i kultury oraz popularyzacja wśród społeczności ukraińskiej wiedzy o ojczystej kulturze, tradycji, języku.

Największym wydarzeniem kulturalnym w historii Towarzystwa był Festiwal Kultury Ukraińskiej „Podlaska Mozaika”, który odbył się w Lublinie w czerwcu 2006 roku. W ciągu kilku dni mieszkańcom Lublina zaprezentowano różnorodność kultury ukraińskiej regionu, skąd pochodzi znaczna część członków Towarzystwa.

Największym dorocznym wydarzeniem kulturalnym Towarzystwa jest „Ukraińska Biesiada” – święto ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina z okazji Pięćdziesiątnicy oraz zakończenia roku szkolnego w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie. Na imprezę, oprócz programu artystycznego, przygotowanego przez uczniów szkoły niedzielnej, składa się koncert muzyki ukraińskiej w wykonaniu zespołów ukraińskich z Polski oraz spotkanie przy ognisku i wspólny wieczorny śpiew pieśni ukraińskich na łonie przyrody.

Towarzystwo organizuje wydarzania kulturalne, wypływające z tradycji narodowej. Każdego roku w przede dniu święta Chrztu Pańskiego (Jordanu) w Lublinie odbywa się świąteczne spotkanie społeczności ukraińskiej, na której wystawiane jest przedstawienie ukraińskiego Wertepu, przygotowywane przez młodzież i dzieci ukraińskie. Było ono prezentowane także poza Lublinem – w Chełmie, Włodawie oraz na Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu. W marcu odbywają się w Lublinie święta uroczystości czci Tarasa Szewczenki dla uczczenia pamięci narodowego wieszcza, zawsze są one połączone z modlitwą za niego.

Jedną z form popularyzowania wiedzy o ukraińskiej kulturze i historii są seminaria kulturologiczne. Ich tematy były różnorodne: od prezentacji dawnej ukraińskiej tradycji po prezentację postmodernistycznych wymiarów kultury ukraińskiej. Czasem seminaria odbywają się z bardzo uroczystą oprawą, jak np. Lubelska prezentacja Ewangeliarza Peresopnickiego w maju 2009 roku. Inną formą poznania dziedzictwa narodowego są wyjazdy śladami kultury ukraińskiej. Odbyło się ich już kilka – na Łemkowszczyznę, Wołyń, a w ostatnich latach co roku odbywa się wyjazd śladami kultury ukraińskiej Chełmszczyzny.

Nie jest możliwym organizowanie ukraińskiego życia kulturalnego bez prezentacji spuścizny muzycznej. Towarzystwo organizuje koncerty muzyki ukraińskiej w wykonaniu zespołów ukraińskich z Polski. Od 2008 roku pod opieką Towarzystwa działa zespół folkowy studentów ukraińskich Lublina „Chwyla”, który skupia młodzież pochodzącą z Podlasia, Łemkowszczyzny i Przemyskiego. W jego repertuarze są pieśni ukraińskie z różnych regionów, w szczególności z Podlasia, Polesia i Łemkowszczyzny. Zespół daje wiele koncertów muzyki ukraińskiej. Towarzystwo organizuje także imprezy towarzysko-integracyjne, np. noworoczne Małanki czy zapusty.

Niemal od samego początku swej działalności Towarzystwo inicjowało organizację ukraińskich wydarzeń kulturalnych w Chełmie i innych miejscowościach Chełmszczyzny. Jeszcze w 2000 roku odbyło się w Chełmie święto ku czci Tarasa Szewczenki, a w 2006 roku koncert muzyki cerkiewnej w wykonaniu młodzieżowego chóru „Irmos” z Sanoka. Obecnie, wraz z powstaniem Oddziału Chełmskiego Towarzystwa, działalność ta nabiera bardziej systematycznego charakteru. Od 2009 roku Towarzystwo stało się w lipcu współorganizatorem spotkań dawnych i obecnych mieszkańców wsi Brzeźno koło Chełma z okazji święta ku czci św. Włodzimierza Wielkiego z koncertem muzyki ukraińskiej przy ognisku. Jesienią 2009 roku rozpoczęło działalność Chełmskie Centrum Kultury Prawosławnej, z którym Towarzystwo Ukraińskie zapoczątkowało już współpracę. Oddział Chełmski planuje różne formy ożywienia ukraińskiego życia kulturalno-oświatowego oraz społecznego.

Bardzo ważną sferą działalności Towarzystwa jest praca z dziećmi i młodzieżą. Od 2003 roku działa w Lublinie Ukraińska Szkoła Niedzielna, prowadzona wspólnie przez Towarzystwo i Parafię Prawosławną pw. św. metropolity Piotra (Mohyły). W szkole tej ukraińskie dzieci i młodzież poznają język i kulturę ukraińską, a także podstawy wiary prawosławnej. Uczniowie przygotowują liczne programy artystyczne i przedstawienia teatralne, z którymi występowali także poza Lublinem – w Terespolu, Biłgoraju, Chełmie. Od września 2010 r. w Lublinie działa oficjalny punkt nauczania języka ukraińskiego jako ojczystego, powołany z inicjatywy Towarzystwa. Jesienią 2010 r. zapoczątkowani także nauczanie języka ojczystego dzieci ukraińskie w Chełmie.

Imprezy kulturalne w Lublinie i Chełmie organizowane są przez Towarzystwo we współpracy z miejscowymi parafiami prawosławnymi – pw. św. metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie oraz pw. św. Jana Teologa w Chełmie. Towarzystwo nie mogłoby organizować przedsięwzięć kulturalnych na taką skalę bez pomocy finansowej takich instytucji jak: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczypospolitej Polskiej, samorząd miasta Lublin, a niekiedy także z budżetu państwowego Ukrainy czy Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Przemiany w Regionie – RITA”, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji (projekt „Integracja wokół tradycji”).

Możliwość komentowania jest wyłączona.