Pamięć historyczna

Pamięć historyczna stała się impulsem dla powołania Towarzystwa i w dalszym ciągu zajmuje ona ważne miejsce w jego działalności. Jednym z głównych wydarzeń w ramach obchodów święta narodowego Ukrainy 22 stycznia (Dzień Jedności) przez społeczność ukraińską w Polsce stały się uroczystości w Lublinie, organizowane przez Towarzystwo wspólnie z Konsulatem Generalnym Ukrainy w Lublinie przy grobach żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, z udziałem prawosławnego arcybiskupa lubelskiego i chełmskiego Abla.

Towarzystwo było także inicjatorem i współorganizatorem uroczystych obchodów rocznic, ważnych dla społeczności ukraińskiej regionu, a w szczególności: 60. i 70. rocznic śmierci premiera rządu emigracyjnego Ukraińskiej Republiki Ludowej Pyłypa Pyłypczuka (Chełm 2000, 2010), 140. rocznicy urodzin pierwszego prezydenta Ukrainy Mychajła Hruszewskiego (Chełm 2006), 410. rocznicy urodzin oraz 360. rocznicy śmierci św. metropolity Piotra (Mohyły) (Lublin 2006), 60. rocznicy akcji „Wisła” (Chełm 2007). W ich programie były nabożeństwa, uroczyste koncerty, konferencje naukowe. Towarzystwo organizuje równie obchody jubileuszy, związanych z wybitnymi postaciami, czy też ważnymi wydarzeniami w historii narodu ukraińskiego także na poziomie lokalnym.

Szczególnie ważnym było zorganizowanie w 2008 roku w Chełmie, wspólnie z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską, centralnych obchodów 70. rocznicy jednego z najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach regionu – akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku. Program obchodów obejmował uroczystości cerkiewne, poświęcenie pomnika, uroczysty koncert-requiem, sympozjum naukowe, otwarcie wystaw, wydanie książki, stworzenie strony internetowej, wyjazd śladami zburzonych cerkwi.

Towarzystwo organizuje również uroczystości związane z uczczeniem wydarzeń lub postaci, ważnych w historii całego narodu ukraińskiego. Każdego roku odbywają się uroczystości poświęcone uczczenia pamięci ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie w latach 1932-1933. W 2008 roku Towarzystwo włączyło się także w ogólnoświatowe obchody ku czci ofiar tej tragedii w ramach projektu „Niegasnąca Świeca”

Możliwość komentowania jest wyłączona.