Działalność wydawnicza

W ciągu 10 lat istnienia Towarzystwo realizowało także projekty wydawnicze. Pierwszym z nich było wydawanie pierwszego od kilkudziesięciu lat czasopisma ukraińskiego na Chełmszczyźnie. „Chołmśkyj Wisnyk” ukazywał się w latach 1999-2002 i zamieszczał informacje o życiu ukraińskiej społeczności prawosławnej Chełmszczyzny, o życiu dawnych mieszkańców Chełmszczyzny, którzy znaleźli się poza granicami tego regionu, a także o współczesnej Chełmszczyźnie.

Okazją dla wznowienia działalności wydawniczej stała się w 2008 roku 70. rocznica akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku. Towarzystwo, wspólnie z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską, wydało książkę Grzegorza Kuprianowicza 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (Chełm 2008), która miała dwa wydania.

Kolejne publikacje Towarzystwa ukazały się w 2009 roku. Z okazji otwarcia wystawy grafik Ołeny Hajdamaki Język, który łączy w ramach festiwalu „Wielokulturowy Lublin”, został wydany katalog o pod tym samym tytułem. Ukazał się też drukiem tomik poezji religijnej wywodzącej się z Chełmszczyzny poetki Switłany Bakun Wirujte (Lublin 2009). Towarzystwo, wspólnie z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską, wydało tom artykułów naukowych Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje (Chełm 2009), który ukazał się jako czwarty tom serii „Archiwum Chełmskie”.

W pierwszych latach działalności Towarzystwo miało swoją stronę internetową, jednak przestała ona istnieć. Nowa strona internetowa Towarzystwa (www.ukrainians.lublin.pl) powstała pod koniec 2008 roku. Zawiera ona podstawowe informacje o organizacji w języku polskim i ukraińskim. Towarzystwo jest także współzałożycielem strony internetowej www.kholm1938.net, która poświęcona jest akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku.

Nasze publikacje:


Możliwość komentowania jest wyłączona.