Popularyzacja kultury ukraińskiej

Towarzystwo, w miarę możliwości, organizuje lub współorganizuje także przedsięwzięcia, których celem jest popularyzacja kultury ukraińskiej wśród społeczeństwa polskiego. Najważniejszymi z takich wydarzeń są: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Ukraińskiej oraz festiwal „Wielokulturowy Lublin”, które Towarzystwo współorganizuje wspólnie z innymi instytucjam.

Możliwość komentowania jest wyłączona.