2008

29.12.2008 – odbył się pogrzeb najstarszego członka ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina śp. Włodzimierza Babiarza, na grobie złożono również wieniec od ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina

23.12.2008 – powstanie adresu internetowego www.ukrainians.lublin.pl pod którym została umieszczona strona internetowa Towarzystwa (zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

23.12.2008 – w 91. roku życia zmarł najstarszy członek ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina, członek-założyciel Towarzystwa Włodzimierz Babiarz

21.12.2008 – święto św. Mikołaja z przedstawieniem „Cuda św. Mikołaja” w wykonaniu uczniów Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

17.12.2008 – dyskusja panelowa pt. „70. rocznica akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – spojrzenie na przeszłość i współczesność” z udziałem Zbigniewa Hołdy (moderator), Jerzego Tomaszewskiego, Tadeusza Radzika, Grzegorza Janusza, Pawła Smoleńskiego, Grzegorza Kuprianowicza (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

17.12.2008 – otwarcie wystawy „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu” Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie)

30.11.2008 – uczczenie ofiar Wielkiego Głodu na Ukrainie 1933 r.: panachyda (nabożeństwo żałobne) oraz spotkanie z pokazem filmu (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie)

23.11.2008 – koncert zespołu studentów ukraińskich Lublina „Chwyla” oraz Zapusty (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

23.11.2008 – uroczystości pamięci ukraińskiego poety i tłumacza rodem z Podlasia, autora pierwszego pełnego przekładu Kobziarza Tarasa Szewczenki na język polski Piotra Kuprysia w 75. rocznicę urodzin: panachyda (nabożeństwo żałobne) za duszę śp. Piotra, referat-wspomnienie dra Mikołaja Roszczenki Piotr Kupryś (1933-2002), deklamacja poezji Piotra Kuprysia, prezentacja nowych wydawnictw – Kobziarza Tarasa Szewczenki oraz Eneidy Iwana Kotlarewskiego w języku polskim w przekładach P. Kuprysia (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

koniec 10.2008 – przygotowanie ukraińskojęzycznej wersji wystawy „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu” (wydawcy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy)

14.10.2008 – wyjazd kulturologiczny na Chełmszczyznę śladami zburzonych cerkwi: Chełm – Turkowice – Sahryń – Łasków – Kryłów – Gołębie – Dołhobyczów – Pieniany (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

12-13.10.2008 – Сentralne obchody 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 roku (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP, Urzędu Miasta Chełm): Boska Liturgia, poświęcenie monumentu w 70. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, Koncert-requiem w 70. rocznicę akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r., Międzynarodowe sympozjum naukowe „Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. – uwarunkowania, przebieg, konsekwencje” (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie), otwarcie wystaw „1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu” oraz „Ikony z nieistniejących cerkwi Chełmszczyzny ze zbiorów Muzeum Chełmskiego”, a także prezentacja książki 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (Chełm 2008) (organizatorzy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Muzeum Chełmskie)

12.10.2008 – ukazała się książka Grzegorz Kuprianowicza 1938. Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu (Chełm 2008) w języku polskim i ukraińskim ze słowem wstępnym Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz przedmową Metropolity Warszawskiego i całej Polski Sawy (wydawcy: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy)

12.10.2008 – otwarcie ukraińskiej wersji językowej serwisu internetowego www.kholm1938.net, poświęconego akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r.

7.10.2008 – konferencja prasowa w Lublinie, poświęcona centralnym obchodom 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu, organizowanym przez Prawosławną Diecezję Lubelsko-Chełmską oraz Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, które odbędą się 12-13 października 2008 r. w Chełmie.

5.10.2008 – seminarium kulturologiczne z wykładem dra Dmytra Szewczuka Książę Konstanty Wasyl Ostrogski (1526-1608) – obrońca Ukraińskiego Prawosławia (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

13-14.09.2008 – Prezentacje artystyczne podczas Europejskich Dni Dziedzictwa „Wielokulturowy Lublin” (organizatorzy: Centrum Kultury w Lublinie, współorganizatorzy: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie filia w Lublinie, Lubelska Fundacja MOST, Parafia Ewangelicko-Augsburska #346;w. Trójcy w Lublinie, Stowarzyszeniem Mniejszości Narodowej ROM, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin)

6.09.2008 – początek działalności Ukraińskiej Szkoły Niedzielnej w roku szkolnym 2008/2009 24.08.2008 – Mołebeń (nabożeństwo dziękczynne) za Ukrainę w Dzień Niepodległości Ukrainy w cerkwi parafialnej Parafii Prawosławnej pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie)

22.08.2008 – dokonano porządkowania grobów żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie

30.07.2008 – spotkanie „niegasnącej świecy” w Lublinie, spotkanie poświęcone pamięci ofiar Wielkiego Glodu na Ukrainie lat 1932-1933 w Trybunale Koronnym (organizatorzy: Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Towarzystwщ Ukraińskie w Lublinie)

15.06.2008 – święto ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina z okazji święta Pięćdzisiątnicy oraz zakończenia roku szkolnego 2007/2008 w Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie „Biesiada Ukraińska” (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, zrealizowano przy pomocy finansowej miasta Lublin, a także dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

17-18.05.2008 – finał III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie oraz Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa (organizatorzy: Centrum Kultury w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów w Lublinie, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczną w łodzi, Wołyńska Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w łucku, Stowarzyszenie Kultury Polskiej na Wołyniu im. T. Kościuszki, Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów)

17.05.2008 – spotkanie z pisarzem ukraińskim Ołeksandrem Irwancem o współczesnej literaturze ukraińskiej (prowadzący: dr Tadeusz Karabowicz) w ramach Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa w Lublinie

4.05.2008 – w Niedzielę Przewodnią odsłużono panachydę (nabożeństwo żałobne) za dusze żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej nad ich grobami na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie

2.05.2008 – dokonano wiosennego porządkowania grobów żołnierzy armii Ukraińskiej Republiki Ludowej na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie

15.04.2008 – prezes Towarzystwa wspólnie z przewodniczącym Związku Ukraińców Podlasia wydał oświadczenie w sprawie skandalu na spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy z przedstawicielami ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce

14.04.2008 – delegacja Towarzystwa brała udział w spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy Lecha Kaczyńskiego i Wiktora Juszczenki z przedstawicielami ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce

30.03.2008 – uroczystości z okazji 70. rocznicy akcji burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu w 1938 r. w Lublinie: panachyda (nabożeństwo żałobne) za prawosławne ofiary prześladowań 1938 r. i nabożeństwo do #346;w. Męczenników Chelmskich i Podlaskich, wykład dra Grzegorza Kuprianowicza pt. Akcja polonizacyjno-rewindykacyjna (1938-1939) i burzenie świątyń prawosławnych (1938) na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym, wspomnienia (organizatorzy: Parafia Prawosławna św. metr. Piotra (Mohyły) w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie).

8.03.2008 – Turniej Wojewódzki III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie

2.03.2008 – uczczenie pamięci Tarasa Szewczenki w Lublinie: uroczysta panachyda (nabożeństwo żałobne) za duszę śp. Tarasa oraz święto ku czci Tarasa Szewczenki: wykład dra Mikołaja Roszczenki o Tarasie Szewczence, program artystyczny, przygotowany przez uczniów Ukraińskiej Szkoły Niedzielnej w Lublinie, koncert pieśni na słowa Trasa Szewczenki w wykonaniu Ewy Koryckiej i Olgi Ryżyk (organizatorzy: Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

1.03.2008 – eliminacje międzypowiatowe III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie

1.03.2008 – spotkanie z pisarzem ukraińskim Ołeksandrem Irwancem Literatura ukraińska XXI wieku w ramach III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Lublinie

1.03.2008 – Towarzystwo otworzyło nowe biuro, pod adresem: Krakowskie Przedmieście 23 (zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji RP)

24.02.2008 – obchody 5-lecia działalności Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie: nabożeństwo dziękczynne, otwarcie wystawy „Pięć lat Ukraińskiej Szkole Niedzielnej przy Parafii Prawosławnej pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie”, pokaz filmu o 5 latach działalności szkoły, wspomnienia uczniów, nauczycieli i rodziców, spotkanie towarzyskie, zabawa-zapusty dla dzieci (organizatorzy: Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie)

22.02.2008 – eliminacje międzypowiatowe III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Werbkowicach

12.02.2008 – eliminacje międzypowiatowe III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Ukraińskiej w Łukowie (organizatorzy: Centrum Kultury w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, współorganizatorzy: Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie, Akademia Języków Obcych i Kultur Narodów w LublinieWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi Oddział w Lublinie)

02.2008 – w Lublinie powstał studentów ukraińskich Lublina „Chwyla”, działający pod opieką Towarzystwa

26.01.2008 – przedstawienie „Wertepu” w wykonaniu uczniów Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie oraz młodzieży studenckiej na XII Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich „Terespol 2008”

20.01.2008 – uroczystości z okazji 90. rocznicy proklamowania niepodległości Ukrainy: uroczystości na cmentarzu prawosławnym przy ul. Lipowej w Lublinie oraz spotkanie świąteczne w Trybunale Koronnym (organizatorzy: Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie, Towarzystwщ Ukraińskie w Lublinie)

18.01.2008 – tradycyjne spotkanie świąteczne ukraińskiej społeczności prawosławnej Lublina „Kutia” oraz przedstawienie „Wertepu” w wykonaniu uczniów Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie oraz młodzieży studenckiej (organizatorzy: Parafia Prawosławna pw. św. Piotra (Mohyły) w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie)

11.01.2008 – przedstawienie „Wertepu” w wykonaniu uczniów Ukraińskiej Szkole Niedzielnej w Lublinie oraz młodzieży studenckiej na choince przy katedralnej parafii prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Lublinie

Możliwość komentowania jest wyłączona.