Kim jesteśmy?

Towarzystwo Ukraińskie jest ukraińską regionalną organizacją społeczną, skupiającą Ukraińców Lublina, Chełma i innych miejscowości Chełmszczyzny. Zgodnie ze Statutem, głównym celem Towarzystwa jest „organizacja życia społecznego i kulturalnego społeczności ukraińskiej Lublina i Chełma oraz województwa lubelskiego, działanie na rzecz zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej oraz prowadzenie działań na rzecz urzeczywistnienia praw obywatelskich ukraińskiej mniejszości narodowej w Polsce”.

Towarzystwo organizuje życie narodowe części społeczności ukraińskiej Lublina, a także odbudowuje życie ukraińskie w Chełmie i innych miejscowościach Chełmszczyzny. Posiada dwa oddziały – w Chełmie i Lublinie. Jest organizatorem licznych wydarzeń, zarówno o charakterze kulturalnym, jak też społecznym, służących zachowaniu tradycji ukraińskich oraz tożsamości narodowej. Towarzystwo blisko współpracuje z Kościołem prawosławnym, a w szczególności z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską. Towarzystwo występuje także w sprawach społeczności ukraińskiej regionu wobec władz państwowych i samorządowych, a także wobec państwa ukraińskiego.

Możliwość komentowania jest wyłączona.