Хто ми?

Про Товариство | Хто ми?

Українське Товариство – це українська регіональна громадська організація, що гуртує українців Люблина, Холма та інших місцевостей Холмщини. За Статутом, основною метою Товариства є «організація громадського та культурного життя української громадськості Люблина і Холма та Люблинського воєвідства, діяльність для збереження та розвитку української культури та дії задля реалізації громадянських прав української національної меншини в Польщі».

Товариство організовує національне життя частини української громади Люблина, а також відбудовує українське життя в Холмі та інших місцевостях Холмщини. Має два відділи – в Холмі та в Люблині. Є воно організатором численних заходів, як культурного, так і громадського характеру, які служать збереженню українських традицій та національної ідентичності. Товариство тісно співпрацює з Православною Церквою, зокрема з Люблинсько-Холмською православною єпархією. Товариство виступає також у справах української громадськості регіону перед державними та самоврядними властями, а також перед українською державою.

Без коментарів.