Про секцію

Структури | Молодіжна секція | Про секцію

Молодіжна секція Українського Товариства була створена рішенням Головної управи Товариства від 31 січня 2013 р. Метою діяльності секції є розвиток і активізація діяльності української молоді з метою збереження та розвитку української культури, національних традицій, рідної мови і українських православних традицій та реалізації інших статутних цілей Товариства.

Перші Загальні збори секції відбулися 8 лютого 2013 р. Обрано на них першу управу секції та обговорено напрямки діяльності секції.

Без коментарів.