Популяризація української культури

Діяльність | Популяризація української культури

Товариство, в міру можливості, організовує або співорганізовує також заходи, що мають на меті популяризацію української культури серед польської громадськості. Найбільшими з таких заходів є Всепольський декламаторский конкурс української поезії і прози та фестиваль «Багатокультурний Люблин», співорганізатором яких є Товариство.

Без коментарів.