O Sekcji

Struktury | Sekcja Młodzieżowa | O Sekcji

Sekcja Młodzieżowa Towarzystwa Ukraińskiego powołąna została decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa z 31 stycznia 2013 r. Celem działalności sekcji jest rozwój i aktywizacja działalności młodzieży ukraińskiej w celu zachowania i rozwoju kultury ukraińskiej, tradycji narodowych, języka ojczystego oraz ukraińskich tradycji prawosławnych oraz realizacja innych celów statutowych Towarzystwa.

Pierwsze walne zebranie sekcji odbyło się 8 lutego 2013 r.. Wybrano na nim pierwszy zarząd oraz omówiono kierunki działalności sekcji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.